domingo 10 de diciembre, 2023 7:09 pm

Ley Autonómica Municipal Nº 1532

MÉRITO MUNICIPAL “Lic. CASTRO RAMÍREZ SEJAS”
Publicada el 22 de septiembre de 2022
Promulgada el 22 de septiembre de 2022