lunes 4 de diciembre, 2023 4:05 pm

Ley Autonómica Municipal Nº 1541

MÉRITO MUNICIPAL “CARGILL BOLIVIA S.A”
Publicada el 22 de septiembre de 2022
Promulgada el 22 de septiembre de 2022